Butikk

SmartHus – For vanlige mennesker uten teknisk kompetanse

Mange blogger har også en Butikk inkludert.  En butikk der man kan få kjøpt produkter som er omtalt eller slekter til det omtalte – og til en akseptabelt god pris. 

Det har vi også, men vi har valgt å legge produktene i en av våre ordinære nettbutikker.  Dette gjør vi både fordi det blir billigere for oss og fordi vi da kan tilby produktene direkte til deg til en enda bedre pris.

Produktene vi tilbyr her i bloggen finner du nå også i nettbutikken VarehusetNorge som eies og drives av oss. I tillegg vil du finne mange, mange flere produkter relatert til SmartHus – og ca 2.000 andre produkter til deg, dine, hjemmet og interessene deres.  Velkommen skal dere være.

Og hvis du klikker denne linken SmartHus-produkter, så kommer du direkte til de produktene som tidligere lå her på denne bloggen.

Og, sist men ikke minst:
Hvis du tegner deg som abonnent av våre Smartbrev her i bloggen (kr 5,00 pr mnd, så mottar du sammen med hvert nytt innlegg en egen rabattkupong i samme butikk og som gir alt fra 10% på noen produkter til 60% på alle produkter.  Så, bruker du rabattkupongen 1 gang i året så er sjansen stor for at du da allerede har betalt hele abonnementskostnaden.

Generelt

Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av SmartHus.blog, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene mellom.

Priser og levering

Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer moms, for tiden 25 % dersom ikke annet er angitt. Bøker for tiden fritatt for moms.

For kjøp over kr. 1.500,00 inkl. moms sendes varen(-e) fraktfritt. Under dette beløp påløper frakt avhengig av vekt og volum.

Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil.

Betalingsinformasjon

Betaling skjer via Vipps eller kortløsning levert av Stripe, begge vel annerkjente leverandører av betalingsløsninger i det norske marked. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Forsendelse

Alle leveringer skjer med Posten/Bring. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt.

Leveringstiden er normalt 4-6 arbeidsdager (normale arbeidsdager), avhengig av hvilken tid på døgnet bestillingen gjøres, og hvilket postnummer det skal til. Steder langt fra storby eller postnumre over 7500 ligger i den lengre leveringstiden, storbyen og steder nær storby ligger mer mot den kortere leveringstid. Kunden vil få beskjed når varene er utsendt, og det kommer sporingsmail samme ettermiddag hvor pakker kan følges.

Alle bestillinger, der annet ikke er avtalt, sendes som Småpakke og hentes på lokalt utleveringssted.

Selger sender ut en e-post når sendingen er klargjort, der vi angir ditt kolli-id. Dette gjør at du kan spore pakken på www.posten.no. Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via e-post (salg@smarthus.blog). Det er viktig at du gir en fullstendig melding til selger på eventuelle skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av. Husk da også å ta bilde av skaden.

For uavhentede pakker som sendes i retur (ikke blir løst ut) blir kunde debitert for frakt/returfrakt samt service honorar pålydende 500 kr eks. mva.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde (18 års aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår.

Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Taushetsplikt

Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.

Selger følger GDPR forskriftene.

Reklamasjon og Angrefrist

Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Mottar kjøperen angrerettskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men kjøper bærer selv kostnadene for returforsendelsen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen sender varen tilbake til selgeren i originalemballasjen.

Når varen er undersøkt og godkjent av selger vil kjøperen bli tilbakebetalt til samme kontonummer fakturaen opprinnelig ble betalt fra.

Kontaktinformasjon

Vår besøks- og postadresse er:
MVH NiceLife.no AS
Prestlidi 2, Setesdølenbygget
NO-4745 Bygland, Norge

Postboks 40
NO-4745 Bygland, Norge

E-mail: smarthus@smarthus.blog
Telefon: +47 9165 1152